Tag: Eilės

Kelias

1. Einu keliu.
Pakely – gili duobė
Įpuolu.
Galas man… Nebeturiu vilties.
Del to aš nekalta.
Prireikia amžinybės išsiropšti

2.Einu vėl tuo pačiu keliu.
Pakely – gili duobė
Apsimetu nematanti.
Ir vėl įpuolu.
Neįtikėtina – esu ten pat.
Tačiau dėl to aš nekalta.
Ropštimasis užtrunka gan ilgai.

3.Ir vėl einu aš tuo pačiu keliu.
Pakely – gili duobė.
Matau ją.
Bet krentu… Tai įprotis.
Atmerktos mano akys,
Žinau ir kur esu.
Išsiropščiu bematant.

4.Dar karta pasuku aš tuo pačiu keliu.
Pakely – gili duobė.
Ją aplenkiu.

5.Einu kitu keliu.

Portia Nelson